TaxiNộiBàiGroup hỗ trợ đưa Người Việt từ Ukraine về tận nhà

Taxinoibaigroup – Mới đây, Bộ Y tế hướng dẫn người Việt Nam từ Ukraine về nước không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 và có xác nhận đã tiêm chủng vaccine Xem tiếp →