Cập nhật hoạt động vận tải hành khách trên cả nước khi thí điểm mở lại

Về vận tải hành khách tuyến cố định, các tuyến đang được hoạt động từ ngày 13/10 và từ ngày 14/10 có 13 tỉnh đang hoạt động trên cả nước, Xem tiếp →

15 địa phương đồng ý thí điểm mở lại vận tải khách liên tỉnh

Theo TTXVN, tính đến nay đã có 15 địa phương đồng ý thí điểm chạy lại vận tải khách liên tỉnh. Đã có 15 địa phương đồng ý thí điểm Xem tiếp →