Việt Nam đạt thỏa thuận công nhận hộ chiếu vaccine với 17 quốc gia

Taxi Nội Bài Group – Người mang hộ chiếu vaccine của 17 quốc gia trong thỏa thuận vào Việt Nam và của Việt Nam đến các nước này được áp Xem tiếp →

Taxi Nội Bài: Đơn giản thủ tục cho Hành khách nhập cảnh vào Việt Nam

Taxi nội bài – Người nước ngoài, bà con kiều bào mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ được nhập cảnh Việt Nam theo quy định, mà không phải làm Xem tiếp →