Sử dụng dịch vụ Taxi

SỬ DỤNG DỊCH VỤ XE TAXI

Khi đặt dịch vụ xe taxi với chúng tôi, Quý khách được hiểu là đồng ý thực hiện theo đúng các chính sách dịch vụ của chúng tôi.

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách dịch vụ theo quyết định của mình mà không cần thông báo trực tiếp cho Quý khách.

Quý khách chịu trách nhiệm tìm hiểu phiên bản mới nhất bằng cách truy cập website của chúng tôi.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu Quý khách gặp bất kì sự cố hoặc có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng sử dụng một trong những hình thức hỗ trợ sau:

Taxi Nội Bài Group trân trọng mọi ý kiến đóng góp của Quý khách nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của Quý khách!

Trân trọng cảm ơn./


Xem thêm: